Rådhusets bygninger

Rådhuset består af tre tværstillede bygningskroppe, forbundet af to langsgående ved Vester Voldgade og H.C. Andersens Boulevard.

Rådhusets trapper

Præsidenttrappen - ofte omtalt som magistratstrappen - er placeret i forhuset ud til H C Andersens Boulevard. Læs om alle de flotte trapper.

Rådhusets sale

Læs om Rådhusets mange flotte sale.

Rådhusets tårne

Rådhustårnet er placeret i langsiden mod Vester Voldgade. Duetårnet er i den modstående længdefløj ved H.C. Andersens Boulevard.

Indretning på rådhuset

Læs om rådhusets mange repræsentative lokaler, gobeliner og skønvirke.
""

Rådhushaven

Adgang til Rådhushaven sker gennem porten på HC Andersens boulevard.

Kunst & Håndværk

Martin Nyrop var en stor tilhænger af gamle (middelalder-) teknikker, hvilket ses på Rådhusets håndværkskunst.