Billede: Rådhuset set fra Rådhuspladsen. Den gyldne Absalonstatue er placeret centralt på bygningen, lige ud for Festsalen.

Rådhusets bygninger

Rådhuset består af tre tværstillede bygningskroppe, forbundet af to langsgående ved Vester Voldgade og H.C. Andersens Boulevard.

Rådhusets trapper

Præsidenttrappen - ofte omtalt som magistratstrappen - er placeret i forhuset ud til H C Andersens Boulevard. Læs om alle de flotte trapper.

Rådhusets sale

Læs om Rådhusets mange flotte sale.
Billede: Rådhustårnet set fra Lavendelstræde

Rådhusets tårne

Rådhustårnet er placeret i langsiden mod Vester Voldgade. Duetårnet er i den modstående længdefløj ved H.C. Andersens Boulevard.
Billede: Række af gibsmodeller af rådhusets statuer.

Indretning på rådhuset

Læs om rådhusets mange repræsentative lokaler, gobeliner og skønvirke.
Billede: Springvandet i midten af Rådhushaven forestiller en Bjørn, hvor vandet fra springvandets kant springer op mod bjørnens mund.

Rådhushaven

Adgang til Rådhushaven sker gennem porten på H.C. Andersens boulevard.
Billede: På båndet med byens historie i Rådhushallen ser man at ved teksten: Kristian 5 opretter den første bank - Asiatisk kompagni startes. Her er årstallene byttet rundt nedenunder. Der står: 1736 1732, men dette skulle have været omvendt.

Kunst & Håndværk

Martin Nyrop var en stor tilhænger af gamle (middelalder-) teknikker, hvilket ses på Rådhusets håndværkskunst.