Urban Willy Tage Hansen

  • Billede: Sort/hvidfotografi af Urban Hansen helt tæt på.
Urban Hansen var en dansk socialdemokratisk politiker og Københavns Kommunes overborgmester i perioden 1962–1976.

Hvor er Urban Hansen? Det spørgsmål cirkulerer rundt blandt de fremmødte på Rådhuspladsen, hvor revyskuespiller Preben Uglebjerg trækker tiden. Lyt til Københavns Rådhus' lydfortælling 'Overborgmestrene', der fokuserer på den travle Overborgmester Urban Hansen, der havde store ambitioner for byfornyelse. 

Urban Willy Tage Hansen
23. okt. 1908 – 24. juli 1986

Urban Hansen tog realeksamen i 1925 og uddannede sig på Næstved Kommunekontor, hvor han arbejdede indtil 1934. Efterfølgende arbejdede han bl.a. i Arbejdernes Informations Central og Alka Forsikring.

Urban Hansen blev valgt ind i Borgerrepræsentationen fra 1946-56. Han blev formand for den socialdemokratiske gruppe 1954-56 og kortvarigt medlem af Landstinget i 1953. Han sad i Folketinget fra 1953-56.
Fra 1956 var han Socialborgmester i København og fra 1962 til 1976 var han overborgmester.

Urban Hansen bestred ligesom sine forgængere et utal af tillidshverv i alt fra Kræftens Bekæmpelse og Vanførefonden til Civilforsvarskomissionen i København m. fl.

Urbanplanen
Urban Hansen gav navn til Urbanplanen - oprindelig tænkt som 12 sattelitbyer på Amager - som var del af en storstilet plan for Københavns udvikling. Han ville opføre 25.000 boliger til Københavns borgere og samtidig sanere byen. I hans tid begyndte man at drøfte de første udkast til Ørestaden og en fast broforbindelse til Sverige.

I 1964/65 afholdtes en arkitektkonkurrence for en ny bydel på området. I det vindende projekt blev der forudsat en Øresundsbro, tunnelbaner til Københavns City og en flytning af Kastrup Lufthavn til Saltholm. I selve forslaget indgik massiv boligbebyggelse i stationsnære amagerbyer på hver ca. 12.500 mennesker, der var hægtet op på et effektivt S-togsystem efter tilsvarende principper som den byudvikling, der allerede var i gang i Køgebugt- og Roskildefingrene. 

Københavns infrastruktur blev styrket, og det betød store trafikale ændringer. Sporvognene blev afskaffet – nogle blev solgt til Alexandria i Egypten – og erstattet med busser. Urban Hansen bliver sat i forbindelse med byplanlægger Wassard og planerne om ”Søringen” - med en Ringvej 01 langs søerne.

Festmødet
1962, hentet fra Ib’s hjemmeside om de vanføre:

Festmødet på rådhuset.

Vanføreforeningens landsformand Fr. Knudsen bød Velkommen.

- Vi fester for hverdagens vanføre, sagde han. Dem, der i dagliglivet er blevet invalideret uden sensation og dramatik for andre end dem selv og deres familie.

Dem, som i den grå hverdag må slås med dagliglivet på de ikke altid lige lystige vilkår, som en invaliditet nu medfører.

Festens hovedtaler var borgmester Urban Hansen. Hans udgangspunkt var verdensdagens motto:
Arbejde til alle. Det er et godt motto, sagde han.

"Vi har alle – her under alle arbejdsmarkedets partner – pligt til at hjælpe de handicappede, så deres ret til at være med i produktivt arbejde sikres, enten det nu sker gennem arbejde på de almindelige arbejdspladser, på beskyttede virksomheder eller ved rimeligt betalt hjemmearbejde."

Urban Hansen sluttede:

"Der er endnu mange vanskeligheder at overvinde. De vanføres isolation må definitivt brydes og de endnu eksisterende fordomme mellem raske og invaliderede udryddes. Det er godt, at der findes en organisation som Vanføreforeningen, der har lyst og evne til at vælte også den mur. I vanføre har heldigvis en god organisation og folk med slagkraft, så det batter.”

Gyngerne og karusellen
I sangen ”Gyngerne og karusellen”  med tekst af Herbert Steen l Ulrich Ravnbøl, er Urban Hansen med i andet vers:

”I Kongens København er vor boligmangel stor,
men vi har øl og pandekager og verdens længste bord.
Vi mangler hospitaler og børnehaver, men
sku' vi beklage os - hvor vil De hen?
Vi har jo Urban Hansen, byens største mand siden Enevælden.
Og han ka' tjene ind på gyngerne, hva' han har mistet på karrusellen.

Urban er højt begavet, hvad de færreste sikkert går og aner,
for selv de allerklogeste kan ikke fatte hans mange planer.
Men København er'n vidunderlig by:
Fortovs-cafeer, restauranter, og det søde natteliv, man har det næsten som
en pariser.
Vi her i København betaler bare ti gang' så høje priser.
Godt, vi ka' få turisterne i tusindvis til at gå i fælden,
så vi ka' fuppe ind på gyngerne, hvad vi har mistet på karrusellen.”