Snapstinget

  • Billede: Snapstinget set fra døren til Borgersalen. Her ses det mørkbejsede runde bord i midten samt de flere borde ude i siderne. Der er dog lagt hvide duge over bordene.
  • Billede: I døren ud til Præsidenttrappen ses udskæringer der forestiller palmetræer og kokosnødder.
  • Billede: Snapstingets to telefonbokse, der er flotudskårne. De blev nedlagt i 2017.
Snapstinget fungerer som et forværelse til Borgersalen

Den mest fremtrædende udsmykning i Snapstinget er et stort, mørkbejdset, rundt bord. Rummet er inddelt i to af en tilsvarende mørkbejdset, udskåret hvælving. I den første del er der flotte glasdøre ud til balkoner: en til den ydre gård og en til den indre, som er Rådhushallen. I den næste del er der et køkken og en afdeling med flere borde samt to telefonbokse, der har fået selskab af et stort køleskab. Væggene er hvide og der hænger sølvplatter, de fleste gaver fra byens 800 års jubilæum 1967. Gulvet er udsmykket med terasso og mosaikstifter.
 


En halv abe:
Rådhuset er dekoreret med motiver fra den danske natur. I udskæringerne ser man palmetræer og kokosnødder. Det hænger sandsynligvis sammen med, at borgermøderne havde karakter af fest. Englænderne smuglede rom i kokosnødder, og det kaldte man en halv abe. Søfolk fra norden kalder en halv flaske snaps for en halv abe. At sidde med aben betyder at have tømmermænd. Der er altså et motiv omkring snaps i snapstinget. På bagsiden af palmetræerne på den modsatte side af væggen ude på trappen er motivet kvan. Kvanen bruges også til snaps.

Navnet Snapsting:
Der findes flere udlægninger. En af dem er, at man drak en snaps til det første tingmøde, der blev holdt på året - om foråret. Det ville passe fint med idéen om snaps som en lille livgiver - en styrkende tår - og motivet med den livgivende Ægir over døren ind til Snapstinget. Kommer man til Færøerne eksisterer stadig den skik, at man sender et glas snaps rundt som alle drikker af, når man kommer som gæst til et hus.

 

Ønsker du at høre mere om husets historie og brug? Book en rundvisning her.