Skoletjeneste//School visits

Book skolerundvisninger her. Vælg mellem vores undervisningsforløb eller kom selv med et forslag.

Pris: 700 kr. (2021) - prisen gælder pr. gruppe, (en skoleklasse).

Varighed: 1t 15min -1t 30min kan justeres efter ønske.

Vi rundviser indskolingen, mellemtrinet og udskolingen. Gymnasieklasser, universitetshold og voksenuddannelse. Men ring og hør nærmere hvis I er i tvivl.

Har i et temaforløb der har brug for den helt rette begyndelse eller afrunding? Book en rundvisning med Københavns Rådhus skoletjeneste.

Udover den bredt dækkende rundvisning udbyder vi følgende temarundvisninger:

1. Demokrati og repræsentation af borgere

2. Grundloven, københavnernes og rådhusets historie

3. Kunst og symbolik på Rådhuset

4. Martin Nyrops arkitektur  

Det er også muligt at kontakte os og aftale rundvisningens temaer og fokuspunkter.

Rundvisningsenheden tilbyder særlige rundvisninger, hvor tårnet indgår hvis man ønsker det, til en fast pris uanset klassens størrelse.

Kan også udskrives.
 

Kontakt os for at booke en rundvisning:

Telefon: 3366 2586  

Mail: Rundvisning@kk.dk

 

__________________________________________________________________________________________________

Book school tours here.
 
 

Choose between our themed tours or with a proposal yourself.

Price: DKK 700 (2020)

Duration: 1h 15m -1h 30m hours can be adjusted as desired.

We give guided tours to school, university and adult education classes.

Do you have a course that needs just the right introduction or rounding off?

Book a tour with Copenhagen City Hall's school service.

 

In addition to the general tour we offer the following themed tours:

1. Democracy and political representation

2. The Constitution, the history of the Copenhageners and Copenhagen City Hall

3. Art and symbolism at City Hall

4. Martin Nyrop's architecture

It is also an option to contact us and plan the theme of the tour.

It’s possible to include a visit to the tower without additional fee.

The entry fee is fixed regardless of the size of the class.

 

Contact us to book a tour:

Phone: +45 3366 2586

Mail: Rundvisning@kk.dk