Præsidenttrappen

  • ""
  • ""
Præsidenttrappen - også omtalt som Magistratstrappen - fører til Festsalen.

Præsidenttrappen vender ud til H. C. Andersens Boulevard mod sydvest på rådhusets lyse side. Trappen fører til Festsalen. Gelænderet er af messing og bliver pudset løbende. I bunden af Præsidenttrappen ses en gylden grif og på 2.sal ses kakkelmaleriet "Havguden Ægir tager afsked med sine døtre, efter et gæstebud på Læsø". Kakkelmaleriet der er placeret over døren til rådhusets Snapsting er tegnet af kunstner og forfatter Lorenz Frölich og fik tildelt en førstepris på Verdensudstillingen i Chicago 1893.

Præsidentrappens navn kommer af, at indtil 1938 havde bystyret en overpræsident. Overpræsidenten var en kongelig, senere statslig indsat amtsmand med opgave at føre tilsyn med kommunen på statens vegne. Han var formand for magistraten og modtog gæster, når der var fest i Festsalen.


Griffen
Griffen er et 6000 år gammelt fabeldyr der ses i den assyriske kultur. Betydningen er, at griffen vogter solen - eller bevidsthedens klare lys. Beskeden her er, at Griffen vogter trappen og forhindre mennesker, der kommer i urent trav at passere. I betragtning af, at præsidenttrappen er til for politikerne, når de skal til møde i Borgersalen, er griffen et ganske interessant indslag på Rådhuset.

Griffen referer samtidigt til Griffenfeldt der arbejdede som bibliotekar for kong Frederik III på 1600-tallet, hvor han var med til at skrive enevældens love. At der er en sammenhæng kan man se af, at overpræsidenten igen støder på ham på sit kontor, hvor busten af Griffenfeldt puster overpræsidenten i nakken.