Parterre

På bagsiden hedder rådhusets stueplan parterre som betyder høj fransk kælder.

Hvem arbejder i parterre og kælderen
Medarbejderne, der servicerer det politiske system, embedsmændende og kontorfunktionærerne møder som udgangspunkt ind ad bagindgangen og har kontorer i baghuset frem til mellembygningen. I kælderen ligger (eller lå) en del håndværkerfunktioner med værksteder. Nogle af disse funktioner er også placeret i parterre. Parterre er i princippet et niveaue over en kælder, men på grund af gadeniveauets hældning fra forhuset til baghuset er parterre kælder i forhuset men "stue" i baghuset. Derfor må medarbejderne gå en gang op af trappen for at nå stuen i baghuset. Parterre rummer foruden køkken og opvask, rengøringsenheden, post og scanning, arrangementsservice, rundvisningsenheden. Rådhusservice samler alle vagt- og servicefunktionerne og er placeret i baghuset. Rådhusvagten med rådhusbetjentene bemander bagporten.

Fra parterre er der adgang til rådhusets dybere liggende kældre og til Rådhuskantinen i forhuset samt "mellemgangen". Mellemgangen er et stort område under Rådhushallen, forbundet med en transportelevator, hvor man opbevarer stole, scene, teknisk udstyr osv.

Stadsarkivet ligger i mellembygningen, både i niveau med, over- og under parterre. I Stadsarkivet arbejder byhistorikere og i arkiverne finder man blandt andet byens stadsret fra år 1254.

Frem til ca. 2011 lå et metal- og snedkerværksted i parterre 71-73 ud til HC Andersens Boulevard som af brandsikkerhedsmæssige hensyn blev flyttet til kedelhuset (hestestalden). Nogle år forinden nedlagde man rådhusets interne trykkeri i parterre 5-10. Oprindelig lå Teknikforvaltningens kontorer, hvor man ansøgte om byggetilladelser osv. i parterre ud til H. C. Andersens Boulevard - under Teknikforvaltningen.

En særlig arkitektur
Den lavere ende af rådhuset og bagsiden bliver ofte overset ud fra en arkitektonisk vinkel, men den er som resten af rådhuset meget spændende, hvis man forstår, hvad man skal se efter. I parterre bruger arkitekt Martin Nyrop "Staldvinduer" og skaber referencer til gamle klostergange. Fra parterregangen går man ud i rådhusgården som tematisk er skabt som en klosterhave. Skabene i parterre (i kælderdelen) er dekoreret med trekløver. Kløver er bondens tegn. Niveauet ovenfor ses ruder, som er borgernes tegn. Gulvene i baghuset, er lagt på en sådan måde, at det flimrer for øjnene og skulle efter sigende illudere, at man sopper i vandet. Der gemmer sig på denne måde flere referencer til Absalon og til Københavns historie. Byens historie begynder som et lille fiskerleje ved Øresunds kyst.

 


Fattigborgmesteren: De fine borgmestre sad forrest på Rådhusets 1. sal - den mindst fine var Fattigborgmesteren, som efter at have måttet kæmpe politisk for at overhoved være med på Rådhuset endte med at sidde bagerst i bygningen.

Begravelsesvæsenet: På første sal sad en kontormedarbejder en gang og nød sin frokost, en pilsner og nogle skiver rugbrød, da gulvet gav efter. Han landede nede i begravelsesvæsenet. Historien er hentet fra et avisklip fra omkring 1903.

 

Ønsker du at høre mere om husets historie og brug? Book en rundvisning her.