Mellembygningen

  • Billede: Borgersalens karnap med et uhyre i bunden
  • Billede: Borgersalen set fra Rådhushavens springvand
  • Billede: Uhyret under Borgersalens karnap.
  • Billede: Elefant udskåret i sten med byens våbenskjold på ryggen. Våbenskjoldet er de tre tårne med en borger der står klar til at forsvare byen og landet.
Mellembygningen er Rådhusets hjerte, på sin vis beskyttet af for- og baghuset.

Mellembygningen rummer det vigtigste på Rådhuset, nemlig Borgerrepræsentationens forhandlingssal på 2. sal.

På 1. sal ligger Bryllupssalen der kom til i 1927, hvor man inddrog Stadsarkivets museum og læsesal.

På gårdsiden ses en meget fremtrædende karnap med et uhyre. Uhyret er relateret til nordisk mytologi. Til uhyret hører dragerne på stentrapperne.

Enkelte motiver, som for eksempel elefanterne skåret i sten, referer til tidlig kristendom: "Guds faste borg".

 


Uhyret: I Francis Becketts bog om Københavns rådhus fra 1908 står kun, at der er et uhyre på væggen. Vi ved, at arkitekt Nyrop og Beckett skrev sammen om indholdet. Hvad uhyret forestiller, eller hvorfor man ikke fortæller det, er en spændende historie, som du kan høre på særrundvisningerne.

Tro, håb og kærlighed: Et andet symbol på mellembygningen er skjoldet øverst på karnappen, over borgerkronen. Skjoldet forestiller en kvindefigur med to børn, hvor det ene er en dreng, det andet en pige, som hver har et symbol i hænderne, et kors og et anker. Her ses symbolet "Tro, håb og kærlighed".

 

Ønsker du at høre mere om husets historie og brug? Book en rundvisning her.