Ludvig Christian Borup

  • Billede: To små billeder af Borup. Det venstre er et portrætfotografi af Borup. Det højre er et fotografi af Borup ved sit skrivebord på det femte rådhus.
Finansborgmester 1883-1903.

6. juli 1836 - 18. januar 1903
Født: Randers

Ludvig Christian Borup blev født i Randers som søn af købmand og tobaksfabrikant Jørgen Christian Borup og Eduardine Cathrine f. Neckelmann.
Borup blev student 1854 og juridisk kandidat 1859, derefter ansat i Indenrigsministeriet og fuldmægtig 1868, ekspeditionsekretær 1869 og kontorchef 1875. 1878 blev Borup assesor i Landsoverretten samt Hof- og Stadsretten indtil 1883, da han af Københavns borgerrepræsentation blev valgt til Borgmester for Magistratens 2. Afdeling. Borup var også medlem af bl. a. Københavns Havneråd. Han indlemmede Hvidovre, Sundby og Nathaenels Sogn på Amager samt Brønshøj i Københavns kommune, hvilket var med til at åbne op for byens vækst. Han var den sidste konservative finansborgmester i København.
 

Indflytningen til det ny Rådhus

Den 12. januar 1903 mødtes borgerrepræsentationen for første gang på Københavns nuværende rådhus - det sjette i byens historie. 

Finansborgmester Borup var nok særligt stolt, da han havde sørget for financieringen og kæmpet for, at København fik et nyt rådhus, der var byen værdigt. Han støttede arkitekt Martin Nyrop under hele processen. I en periode blev Nyrop medlem af borgerrepræsentationen under Borup, så han kunne tage kampen med sine modstandere. Borup var overbevist om, at arkitekt Nyrop var den rette til opgaven efter at have set Kunst- og Industriudstillingen i 1888, som Nyrop også stod for. Borup fik derfor i samtiden øgenavnet "Rådhusets fader", da han trods sin stramme håntering af byens økonomi lod både pengene og entusiasmen strømme til arkitekt Nyrops rådhusprojekt. Budgettet for rådhusprojektet lød i udgangspunktet på ca. 2.6 millioner kroner men endte med at koste ca. 6.800.000 kroner.

Borup nåede kun at sidde som Finansborgmester i kontoret på sit nye Rådhus i 6 dage, inden han døde: men projektet var lykkedes. Til ære for manden, der gjorde idéen om rådhuset til virkelighed, ringede man med Rådhuklokkerne ved hans død den 18. januar 1903.

Nytår 1899
Op til midnat den 31. december 1899, i timerne op til det ny århundere, gik Borup med et lille følge op i Rådhustårnet, og slog på Rådhusklokkerne i en halv time.