Københavns tredje rådhus

Københavns tredje rådhus blev bygget 1479 og lå på Gammeltorv i middelalderbyens centrum.

Ved opførelsen opstod en plads bag rådhuset som senere blev til Nytorv. Under Christian IX, i årene 1606-1610 fik bygningen  tårn, spir og nye gavle i renæssencestil.1691 blev det tredje rådhus igen restaureret og endelig fjernede man bygningen 1728 efter den store brand.

Det tredje rådhus har en særlig betydning for byens historikere da det stod samme sted i mange hundrede år. På vores nuværende Rådhus har arkitekt Martin Nyrop malet det tredje Rådhus over en af indgangene til Borgerrepræsentationens forhandlingssal. På vægmaleriet ser man flere interessante detaljer, fx disse kloge ord: "Her baade hades og elskes og værnes og hædres og straffes - ondskab retfærd og ret lovsind og lovbrud hver sit".