Jens Kramer Mikkelsen

  • Billede: Det officielle portræt af Overborgmester Jens Kramer Mikkelsen, der viser Mikkelsen på en turkis baggrund
  • Jens Kramer overtager Overborgmester-kontoret fra Egon Weidekamp
  • Billede: Fotografi af Mikkelsen der sidder ved et skrivebord og forklarer om Ørestaden
  • Københavns overborgmester giver en bycykel til USAs daværende præsident.
Jens Kramer Mikkelsen var byens Overborgmester 1989 - 2004.

Vi er røde, vi er hvide. I 1992 ankom det danske herrelandshold til en fest på Københavns Rådhus efter den store EM-sensation, og Jens Kramer Mikkelsen står med en lille nøgle i hånden. Lyt til Københavns Rådhus' lydfortælling 'Overborgmestrene', hvor Jens Kramer Mikkelsens interesse for byplanlægning og folkefester bliver vendt. 

Jens Kramer Mikkelsen
16. dec. 1951 -

Jens Kramer Mikkelsen dimitterede som lærer fra statsseminariet på Emdrupborg i 1976, blev medlem af Borgerrepræsentationen i 1978 og var overborgmester fra 1989 – 2004.
Fra 2004 var han administrerende direktør i Ørestadsselskabet (senere ændret til By & Havn). Han har desuden haft tillidsposter i Københavns Havn, Arbejdernes Landsbank m.v.

Jens Kramer Mikkelsen fik iværksat en række tiltag, der åbnede for, at kommunen i samarbejde med staten udviklede havnen for kontor- og boligbyggeri. I hans tid som overborgmester transformeredes København gradvist fra en by med stor arbejdsløshed, nedslidte bydele, stagnerende byggeri og dårlig økonomi til en by i vækst. Byfornyelsen i brokvarterene, etableringen af Ørestaden, Øresundsbroen og Metroen gjorde byen synlig og tiltrak forskning, virksomheder og arbejdspladser til byen og regionen. Om overborgmesteren blev der sagt: "Kramer vil se kraner".

For at undgå indgreb fra staten, der truede med at sætte København under administration på grund af den uholdbare økonomi, indgik kommunen aftale om at sælge alle kommunens 20.000 lejligheder. Boligerne blev solgt til beboerne som andelsboliger igennem et nystiftet selskab TOR I/S.

I 2004 valgte Jens Kramer Mikkelsen at udtræde af Borgerrepræsentationen for at blive administrerende direktør i Øresundselskabet.

City Bike One
Den daværende amerikanske præsident Bill Clintons besøg i Danmark den 11-12. juli 1997 har indtil dags dato nok været Bycyklens mest spektakulære begivenhed. Byens gave til ham var nemlig en bycykel, City Bike One, overrakt af daværende overborgmester Jens Kramer Mikkelsen.

Ildsjæleprisen
Ildsjæleprisen bliver uddelt en gang om året på Øresundsbroens fødselsdag 1. juli. Fra tale ved uddeling af ilsjæleprisen 2004 til Jens Kramer Mikkelsen:
”Jens Kramer og Ilmar Reepalu var blandt pionererne i Øresundskomiteen, hvor de drev det politiske projekt om regionen og lagde grunden til hele den udvikling, som vi har set gennem de seneste ti år - og siden har de, på hver deres måde, stået for byudviklingen i Malmø og København, siger Karin Starrin, næstformand i Øresundsbro Konsortiets bestyrelse i begrundelsen for at tildele prisen til de to borgmestre.”

Udsigten fra Crowne Plaza
Klip fra artikel i Berlinske 2010:
"Yndlingssted: Udsigten fra 25. etage på det endnu ikke færdigbyggede 85 meter høje hotel i Ørestaden, Crowne Plaza. “Det er dybt fascinerende at se Ørestad så højt oppefra med udsigt til blandt andet Øresundsbroen, Skåne, kirketårnene i byen og Stevns Klint. Ørestad ligger meget centralt med kun 12 minutter med Metro fra lufthavnen til Kgs. Nytorv. Så man ser ligesom tingene i et andet perspektiv,” siger Jens Kramer Mikkelsen.

Offentlige investeringer
Uddrag fra artiklen ”København er genrejst – men hvad nu?” 2010 af Holger Bisgaard:
"Den første bølge er fra ca. 1990-97 og omfatter en lang række beslutninger om offentlige investeringer i København byggende på udvalgsrapporten ’Hovedstaden – hvad vil vi med den?’.
Initiativet kom fra statsminister Poul Schlüter, Socialdemokratiets formand, Svend Auken, og kommunen under ledelse af den nye overborgmester, Jens Kramer Mikkelsen, tilsluttede sig arbejdet.
For første gang sad stat og kommune i samme udvalg. Opbygningen af en alliance mellem kommunen og staten om udviklingen af København præger den første bølge.
Først og fremmest var der enighed om den fysiske planlægning efter et årti, hvor kommunen ikke kunne blive enig med staten om noget, hverken om udviklingen af havnen eller om den første kommuneplan.
Hertil kom en enighed om en økonomisk hestekur for kommunen, som havde et gigantisk underskud som følge af de mange sociale udgifter.
På baggrund af udvalgsarbejdet kom der en lang række statslige investeringer i lufthavn, Øresundsbro og i kultur- og uddannelsesinstitutioner.
Staten og kommunen blev desuden enige om at udvikle de arealer på Vestamager, som de ejede i fællesskab, til et nyt byområde – Ørestad.
Salget af grunde her skulle betale for en metro til forbedring af den kollektive trafik i byen, og samtidig skulle den nye bydel bygges op omkring den nye metro.
Denne aktive indsats på det strategiske område og på planlægningsområdet betød, at København var godt rustet, da højkonjunkturen indfandt sig."