Jens Jensen

  • Billede: Sort/hvidfotografi af Jens Jensen
Finansborgmester 1903 - 1924.

18. april 1859 - 16. marts 1928.
Født Årup på Fyn.

Jens Jensen var udlært malersvend og arbejdede en tid i provinsen, men mangel på arbejde bringer ham 1880 til København. Han får arbejde hos en malermester med over 100 ansatte, og omkring 1883 begynder han at involvere sig i malersvendenes fællesmøder. 1885 går han ind i bestyrelsesarbejde for Socialdemokratiet.
Jens Jensen bruger mange kræfter på at styrke fællesskabet blandt arbejderne. Han søger resultater og er optaget af at organisere arbejderne for at forbedre tidens arbejdsvilkår. Jens Jensen er en af hovedpersonerne bag 1. maj-demonstrationerne i Danmark, som fandt sted første gang i 1890, og De Samvirkende Fagforeninger beslutter at gøre dagen til fridag og til en dag, hvor arbejderne demonstrerer for indførelsen af 8 timers arbejdsdag.

For at bryde de borgerliges magt på Rådhuset opstiller socialdemokraterne og de liberale en fællesliste til kommunalvalget 1893. Der er efter den tids regler seks pladser på valg og fælleslisten får alle pladser. For første gang sidder ”de røde” med i borgerrepræsentationen, med to medlemmer: Jens Jensen og K.M. Klausen.

Jens Jensen skriver hjem:
”Jeg er nu medlem af byrådet eller Borgerrepræsentationen, som det hedder her i byen og det er jo en vigtig og ansvarsfuld plads - men jeg håber at kunne gøre noget gavn for byen og alle dens dårligt stillede indbyggere. Tilmed er dette valg en stor sejr for os idet kun de bedrestillede har valgret, nemlig alle som svarer skat af mindst 1000 kr. i indtægt.”

Jens Jensen stiller op til Folketinget 1885 og bestrider for en tid Socialministerposten, samtidig med at han er borgerrepræsentant i København.
I tiden fra 1887 og frem til 1899 oplever Danmark store arbejdskonflikter, hvor arbejdsgiverne og arbejderbevægelsen krydser klinger og prøver kræfter. Jens Jensen er med til at afslutte storlockouten i 1899 med sin underskrift. Igennem mange års ihærdigt arbejde var det endelig lykkedes at få anerkendt arbejdernes organisationsret. Septemberforliget, som det hedder, er grundlaget for den danske aftalemodel.

1903 var tiden kommet til at flytte ind i byens nye Rådhus. Det første møde blev holdt den 12. januar i Rådhushallen. Finansborgmesteren, L. C. Borup, fra højre, der kæmpet for byggeriet hele vejen døde samme år.
Den ledige post som finansborgmester skulle nu besættes. Til mødet, hvor valget fandt sted, strømmede arbejderne til Rådhuspladsen. Man ventede spændt på resultatet af afstemningen. Da døren til balkonen blev slået op lød beskeden: ”Jensen er valgt!” Den socialdemokratiske gruppe havde fået Jens Jensen som finansborgmester - den første socialdemokratiske borgmester i landet.

Jens Jensen var finansborgmester frem til 1924. De sidste fire år indtil sin død i 1928 var han en tid Overpræsident – en titel og funktion der afskaffes 1938.