Harald og Agnes Slott-Møller

  • Kgl. Bibliotek
Kunstnerparret Harald og Agnes deltog i udsmykningen af rådhuset.

Harald Slott-Møller tegnede træreliefferne af håndværkerne der bygger tårnet på Borgertrappen samt munken Felix som ung og gammel i to døre der fører til Festsalens gallerier.

Historien om Felix handler om en munk der da han som ung går ind i skoven glemmer tiden. Fuglene synger så smukt. Da han vågner er han blevet en ældre mand der holder hånden op til øret. De omtalte døre fører til gallerierne i hver ende af Festsalen hvorfra man spillede musik og sang kor til festerne. Denne skik blev med tiden ændret. I 1970'erne blev der spillet hammondorgel. Siden har musikken forstummet på gallerierne.

Agnes Slott-Møller bidrog med en meget imposant udsmykning i forhusets indgangsparti der forestiller "Byen Ældste Råd". Til udsmykningen hører rådhusets fyndord: "Saa er By som Borger", forkortet SEBSB, som ses andre steder på rådhuset. Agnes deltog i konkurrencen og da hendes bidrag til fyndord vandt  (som i øvrigt er et historisk fyndord) måtte hun komme med til indvielsesfesten den 12. september 1905 (om dagen hvor kongen var tilstede; der var også en aftenfest). Der blev holdt taler herunder om rådhusets fyndord. Agnes Slott-Møller var da festens eneste kvindelige deltager.

Både Harald og Agnes er kendte for deres nationalromantiske indfaldsvinkel. De var sk. præ-rafelitter. Prærafelismen (beslægetet med skønvirke, art noveaux, arts and crafts movement, jugend) var en bevægelse der søgte tilbage til kunsten oprindelige former og som ofte søgte motiver i fortiden, som en reaktion på industrialiseringen. Rådhusets arkitekt Martin Nyrop synes grundlæggende sympatisere med etningen selv om at han inkluderede mange moderne elementer i sit værk som elekrrisk lys osv. Hovedtaleren til indvielsen var bogtrykker og præ-rafelit F. Hendriksen hvilket understreger præ-rafelismens betydning.

"Byens Ældste Råd" er en romantisk forestilling der fører os tilbage til hvordan et råd kan have set ud. Byfogeden og rådets øvrige medlemmer samles til ting under tingtræet. Under opstillingen ses borgerne i form af håndværkere. De bærer skjolde med håndværkerlaugenes symboler. Laugene repræsenterer borgernes traditioner, styrke og magt, underforstået; folkets historie har stærke og dybe rødder.

Se eventuelt klip på youtube om parret Slott-Møller her