Håndværkerne

  • Billede: Håndværkerne der arbejdede på Rådhustårnet står på de frilagte spær til tårnets tagkonstruktion. I midten ses Martin Nyrop.
De håndværkere der var med til opførelsen af Københavns Rådhus.

August Duvier

August Duvier født i København 1860-1928.

Duvier kom i lære i sin fars glarmesterbutik i 1874, fik svendebrev i 1877 og etablerede sin egen glarmesterforretning på sin 25 års fødselsdag 1885. August Duvier var en af dem der tog til Verdensudstillingen i Chicago i 1893. Der var 70.000 udstillere og 27 millioner besøgende. Blandt udstillerne var Thomas Edison, med sin nye fonograf og Bell, der viste langdistancetelefoni fra Chicago til Boston. August Duvier præsenterede glasmosaikvinduer på udstillingen. Han modtog medalje og et diplom med påtegning om, at de udstillede vinduer var ”kunstnerisk og teknisk perfekte”. August Duvier markedsførte nogle gange sig selv ved at sponsorere glasmosaikker på udvalgte steder i København. Han kunne næppe få et bedre "udstillingsvindue" end glasmosaikken over hovedindgangen på Københavns nye Rådhus. Han forærede derfor Rådhuset den flotte glasmosaik af byens våben og fik på så vis samtidig gjort reklame for forretningen. August Duvier døde 1928. Nogle af disse ting og meget mere kan du opleve, hvis du vælger en specialomvisning.

 

Jens Møller-Jensen

Født 23. marts 1869 i Hårby ved Skanderborg - død i Gentofte 19. december 1948.

Jens Møller-Jensen var i lære hos malermester C.P. Nielsen i Silkeborg og kom ind på Kunstakademiet 1888 - 1894.

Historien fortæller, at Jens Møller-Jensen på et tidspunkt går forbi Rådhuset, just som plankeværket er rejst og siger til sin kammerat, at derinde kunne han godt tænke sig at arbejde. Skæbnen vil, at arkitekt Martin Nyrop opdager hans dekorationer i et sommerhus i Nordsjælland, så han rent faktisk får opfyldt sit ønske. Efter at have præsenteret Martin Nyrop for nogle skitser, som han ikke selv er tilfreds med, får han lov til at rejse et års tid og studere middelaldermalerier i de danske kirker og tager også til Italien 1896, hvor han studerede frescomalerier.

Han var med ved Verdensudstillingen i Chicago 1893, hvor den danske pavillion skulle dekoreres (og udstiller altså ikke selv, ligesom August Duvier, Lorentz Frølich og andre danske håndværkere og kunstnere gjorde). Udstillingen havde besøg af 27 millioner gæster og her blev alt det nye og bedste fremvist - fx langdistance-telefoni. Rejsen er blandt andet omtalt i hans bog "Minder og maal" hvor man kan læse:

”Min Amerikarejse blev et lille Eventyr for mig. Vi rejste fra København 8. Marts og kom først til New York 8. April. Tingvalla-Dampskibet ”Hekla”, som jeg rejste med, fik Brud på sin Skrueaksel, Skaden stammede fra Isen i Kristianiafjorden, men den viste sig først, da vi var kommet over Nordsøen, og den blev heldigvis for os opdaget, inden Bruddet helt var sket. Slemt var vejret paa Overfarten, og morsomt var det ikke hver Dag, men i det hele blev det en meget interessant Rejse, den Maaneds Tid den varede.
Det endte med, at vi blev slæbt ind til New York af en engelsk Kreaturdamper, som heldigvis kunde afse nogle madvarer til ”Hekla” hvor Provianten til Slut var ved at slippe op, 700 Mennesker var der paa vort Skib, saa der skulde jo noget til.”

Jens Møller-Jensen modtog Akademiets stipendium 1905, Theophilus Hansens legat 1912 og fik rejsestøtte fra Industriforeningen i København, Indenrigs- og Handelsministeriet flere gange.

Kalkdekorationerne på Københavns Rådhus er såkaldte al secco og bygger på traditionelt kalkmaleri, senmiddelalderens slyngværk. Jens Møller-Jensen havde en række hjælpere og holdet arbejdede frit over hele Rådhuset efter Nyrops anvisninger. Blandt dem der var med, var Jens Møller-Jensens kone. Han blev gift 29. juli 1899 i Hørsholm med maleren Sigrid Johanne Sophie Jubeline Vold (3. marts 1875 i København - 7. september 1968 i Gentofte). Jens Møller-jensen valgte ofte selv at vise nogle af hendes arbejder frem, som han syntes hørte til blandt de bedste. Ser man omkring på Rådhusets gange vil man opdage, at flere af malerierne er signeret af dem der har lavet arbejdet. I kantinen finder man i loftet også en fælles indskrift.

Da borgertrappens anden sal skulle dekoreres 1904 var man i tidsnød og hentede den norske maler Emanuel Vigeland til at male byen set fra søsiden, samt andre arbejder. Det er her den lille anekdote opstår hvor Vigeland kommenterer med at lave en hund der tisser op af væggen på Københavns trejde rådhus.

Jens Møller-Jensen ligger begravet på Gentofte Kirkegård hvor også arkitekt Martin Nyrop ligger.

Andre oplysninger:

Jens Møller-Jensen var søn af lærer Jens Carl Christian Jensen og Ane Karen Marie Andersen. Han tog navneskift fra Jensen 11. april 1932. Møller-Jensen var i lære hos malermester C.P. Nielsen, Silkeborg, blev malersvend med bronzemedalje, gik dernæst på Teknisk Skole i Silkeborg, var en vinter på Testrup Højskole og blev dimittend af Axel Hou. Han blev optaget på Kunstakademiet i København i alm. forberedelsesklasse december 1888 og var elev til maj 1894.
Ansat i hofdekoratørfirmaet Bernhard Schrøder, Nielsen og Hansen 1888, arbejdede som malersvend i Schweitz 1895 og efteråret 1901 medstifter af en dekorationsskole.

Ønsker du at høre mere om husets historie, genstande og brug? Book en rundvisning her.