Fresco

  • Billede: Døren ind til Borgerrepræsentationssalen, hvor der rundt om er malet en stor fresco af Københavns tredje rådhus. Ovenover døren står en våbenbærer med sværd der beskytter salen.
Fresco er en maleteknik hvor man maler direkte op på den friskstrøgne kalkvæg

Fresco er en maleteknik, hvor man maler direkte op på den friskstrøgne kalkvæg. Teknikken er og var ikke brugt i nogen større udstrækning, siden kirkemalerierne i middelalderen; dvs. før reformationen.

Martin Nyrop var en stor tilhænger af gamle (middelalder-) teknikker, hvilket ses både fra hans optagethed af at bruge granitsten til skulpturelle formål og hans behandling af de håndværk, der knytter sig til tekstilerne, samt valg af tagkonstruktioner i kobber, hvor han hentede inspiration fra Domkirken i Lund - et af Absalons bispesæder.

Vi skal her huske, at Nyrops perspektiv for Rådhuset og borgernes historie tager afsæt i Absalons tid og bringer for så vidt byggesten for byggesten historien frem til moderniteten, hvor han inkluderer stål, installerer el og sørger for et effektivt varmeanlæg - og I øvrigt lægger sig tæt op af skønvirke som den tids stilart.

Når vi taler om frescoerne på Rådhuset, som kan ses allevegne på gangenes vægge, kommer vi ikke udenom Jens Møller Jensen. Han nærmede sig Nyrop og ytrede ønske om, at være en del af rådhusprojektet. Nyrop sendte ham derefter ud i Danmark i et års tid, for at studere kalkmalerier i kirkerne. Han vendte så tilbage og forelagde skitser og ideér.

Det blev Jens Møller Jensen, der med sit hold fik lov til at udføre opgaverne med at dekorere, og vi ved blandt andet, at han udsmykkede Borgertrappen på 2. sal så sent som 1907.

Nogle af disse ting og meget mere kan du opleve vis du vælger en specialomvisning.

Ønsker du at høre mere om husets historie, genstande og brug? Book en rundvisning her.