Frank Jensen

  • Billede: Fotoportræt af Frank Jensen på hvid baggrund
Frank Jensen var overborgmester i perioden 2010 til 2020.

Frank Jensen
28. maj 1961- 

Frank Jensen blev cand.oecon. i 1986 og efterfølgende ansat som arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet.
I 1987 blev han medlem af folketinget for Socialdemokratiet. Frank Jensen var Forskningsminister i perioden 1994 - 1996 og Justitsminister i perioden 1996 - 2001.

Frank Jensen stillede i 2005 op som partiformand for Socialdemokratiet mod Helle Thorning-Schmidt. Da han tabte valget, besluttede han ikke at genopstille til folketinget. 

I perioden 2005 - 2008 var Jensen bestyrelsesformand for Emperion A/S. I perioden 2006 - 2010 var han administrerende direktør for brancheforeningen Danske Advokater.

Efter kommunalvalget i november 2009 blev han socialdemokratisk overborgmester i København. Denne post genvandt han ved kommunalvalgene i 2013 og 2017.

I 2012 blev Jensen sammen med Mogens Jensen valgt til næstformand i Socialdemokratiet. 

Han trak sig i 2020 fra posterne som overborgmester og næstformand, grundet en række sager om krænkelser af kollegaer og ansatte i tiden som overborgmester.