Formandens forværelse og kontor

  • Billede: Lysekronen på formandens kontor
  • Billede: En række portrætter af tidligere borgmestre pryder væggene hos formanden
  • Billede: Døren ind til formandens kontor
Formandens forværelse og kontor er placeret på anden sal.

Formandens forværelse

De meget fine lokaler som ligger på 2. sal, midt overfor Overborgmesterens i søjlegangen, bliver idag brugt til møder og repræsentation.
Det er også her, at gæstebogen bliver lagt frem til Dronning Margrethe, når hun besøger Rådhuset.
Blandt møblerne er en række stole, som var noget af det sidste arkitekt Martin Nyrop tegnede til Rådhuset - fremstillet samme år som han gik bort - 1921.

I Formandens forværelse står et meget fint ældre standur fra 1700-tallet og her finder man også en af kommunens gode gamle pengekister. Kisten er fra 1682 og vi ved, at den blev hentet til Rådhuset i forbindelse med at Ladegården blev fjernet. Ladegården var en meget gammel bygning som i lange tider lå omtrent hvor Radiohuset står i dag, på kanten af Ladegårdsåen der løb ad Åboulevarden til søerne.

På Ladegården, som var fattiganstalt, havde man brugt kisten til sit oprindelige formål, nemlig til at låse kontanterne inde.

 

Formandens kontor​

Stillingen som formand for borgerrepræsentationen blev slået sammen med Overborgmesteren ved kommunalreformen 1998. De to rum udfylder derfor kun repræsentative funktioner og står til dagligt tomme. 

Formandens forværelse og kontor fremstår som to meget repræsentative rum hvor det mest fremtrædende er portrætmalerierne på væggene af formændene. Over døren ind til kontoret hænger måske Rådhusets vigtigste portræt, nemlig det der forestiller borgerrepræsentationens formand Lauritz Nicolai Hvidt, der førte an under folketoget 1848.

Formandens kontor er et af de mest velbevarede værelser på Rådhuset og benyttes kun ved helt særlige lejligheder, så som statsbesøg.

Formanden havde samme funktion som formanden for folketinget. Han, eller hun - den sidste formand var fx Helen Jensen - var borgerrepræsentanternes repræsentant ved modtagelser på Københavns Rådhus og samtidigt også ordstyrer til borgermøderne.

Ved indvielsen af Rådhuset 1905, hed formanden Herman Trier. Hans navn står i udskæringen ved vinduepartiet og hans initialer finder man i udskæringerne over panelerne langs væggene. Samtidig er samtlige formænd portrætteret. Midt på kontoret står en buste af Bissen, der forestiller L. N. Hvidt.

Lauritz Nicolai Hvidt (27.10.1777-16.3.1856) var formand for borgerrepræsentationen 1841-53 og ledede i denne egenskab folketoget til Christiansborg 21.3.1848. Han erklærede ministeriets afgang fra trappen på det gamle rådhus på Nytorv (Domhuset). Som borgerrepræsenttationens formand var han at betragte som den tids borger nummer et. Han blev minister i "Martsregeringen" og var med til at udarbejde "Junigrundloven" - Danmarks Grundlov - som markerer afslutningen på enevælden.

 

Ønsker du at høre mere om husets historie og brug? Book en rundvisning her.