Formanden

  • Billede: Baldakinen over formandsstolen med en tekstil, der forestiller "Byens træ" flankeret af to paradesværd på væggen.
Indtil kommunalreformen 1998 havde Borgerrepræsentationen en formand, som man kender det fra Folketinget.

Stillingen som formand for borgerrepræsentationen blev nedlagt ved kommunalreformen 1998.

Formanden havde samme funktion som formanden for folketinget. Hans/hendes opgave var at repræsentere borgerrepræsentanterne og kommunen ved modtagelser på Københavns Rådhus, og han/hun var samtidig ordstyrer ved borgermøderne.

Baggrund
Historisk set var Formandsposten meget betydningsfuld. I den tids hierarki var formanden at betragte som borgernes repræsentant nummer et. I 1848 hed formanden L. N. Hvidt. Formanden samlede folkeoptoget den 21. marts 1848, hvor borgerne gik fra Nytorv til kongens slot, Christiansborg, og krævede Enevældens ophør. 1848 var et år med en række "revolutioner" rundt omkring i Europa, og begivenheden i København var kun en i rækken. L. N. Hvidt var efterfølgende med til at forfatte landets ny Grundlov som kom 5. juni 1849.

Formanden på rådhuset
Ved indvielsen af rådhuset 1905 hed formanden Herman Trier. Hans navn står i udskæringen i vinduespartiet på formandens kontor. Den sidste formand var Helen Jensen. I formandens forværelse hænger portrætterne af samtlige formænd på Københavns sjette Rådhus.

En levende historie
Når Hendes Majestæt Dronning Margrethe og kongehuset besøger rådhuset, bliver hun inviteret ind på Formandens forværelse, hvor hun mødes med Overborgmesteren og rådhusets repræsentanter - tidligere var det formandens opgave at tage i mod. Her skriver hendes Majestæt i gæstebogen foran busten af L. N. Hvidt.

Liste over Rådhusets formænd

1840 Hans Peter Hansen
1841-1853 Lauritz Nicolai Hvidt (De Nationalliberale)
1853-1858 Hans Peter Hansen
1858-1860 Herman Andreas Mollerup
1860-1863 Lars Christian Larsen (De Nationalliberale)
1863-1873 Harald Kayser (Højre – nutidens Konservative Folkeparti)
1873-1883 Christian Severin Henrichsen (Højre – nutidens Konservative Folkeparti)
1883-1885 Harald Kayser (Højre – nutidens Konservative Folkeparti)
1885-1895 Peter Frederik Koch (Højre – nutidens Konservative Folkeparti)
1895-1898 Rasmus Strøm (Højre – nutidens Konservative Folkeparti)
1898-1907 Herman Trier (fra 1905: Det Radikale Venstre)
1907-1909 John Vilhelm Duurloo (uden for partierne)
1909-1910 A.F. Lamm (Socialdemokratiet)
1910-1912 Carl Becker (Antisocialistisk Borgerliste)
1912-1913 A.F. Lamm (Socialdemokratiet)
1913-1917 Christian S. Christiansen (Socialdemokratiet)
1917-1919 Anthon Andersen (Socialdemokratiet)
1919-1924 Thorvald Stauning (Socialdemokratiet)
1924-1925 P.J. Pedersen (Socialdemokratiet)
1925-1926 J.A. Hansen (Socialdemokratiet)
1926-1937 Emanuel Svendsen (Socialdemokratiet)
1937-1938 Julius C. Hansen (Socialdemokratiet)
1938-1942 Karmark Rønsted (Socialdemokratiet)
1942-1946 Alexander Fløtkjær (Socialdemokratiet)
1946-1962 Sigvald Hellberg (Socialdemokratiet)
1962-1970 Henry Stjernqvist (Socialdemokratiet)
1970-1976 Egon Weidekamp (Socialdemokratiet)
1976-1981 Gerda Louw Larsen (Socialdemokratiet)
1982-1986 Knud-Erik Ziirsen (Socialdemokratiet)
1986-1989 Bent Nebelong (Det Konservative Folkeparti)
1990-1993 Martin Günter (Socialistisk Folkeparti)
1994-1997 Bodil Jensen (Socialdemokratiet)
 

Ønsker du at høre mere om husets historie, genstande og brug? Book en rundvisning her.