Formanden

  • ""
Indtil kommunalreformen 1998 havde Borgerrepræsentationen en formand, som man kender det fra Folketinget.

Stillingen som formand for borgerrepræsentationen blev nedlagt ved kommunalreformen 1998.

Formanden havde samme funktion som formanden for folketinget. Hans/hendes opgave var at repræsentere borgerrepræsentanterne og kommunen ved modtagelser på Københavns Rådhus, og han/hun var samtidig ordstyrer ved borgermøderne.

Baggrund
Historisk set var Formandsposten meget betydningsfuld. I den tids hierarki var formanden at betragte som borgernes repræsentant nummer et. I 1848 hed formanden L. N. Hvidt. Formanden samlede folkeoptoget den 21. marts 1848, hvor borgerne gik fra Nytorv til kongens slot, Christiansborg, og krævede Enevældens ophør. 1848 var et år med en række "revolutioner" rundt omkring i Europa, og begivenheden i København var kun en i rækken. L. N. Hvidt var efterfølgende med til, at forfatte landets ny Grundlov som kom 5. juni 1849.

Formanden på rådhuset
Ved indvielsen af rådhuset 1905 hed formanden Herman Trier. Hans navn står i udskæringen i vinduespartiet på formandens kontor. Den sidste formand var Helen Jensen. I formandens forværelse hænger portrætterne af samtlige formænd på Københavns sjette Rådhus.

En levende historie
Når Hendes Majestæt Dronning Margrethe og kongehuset besøger rådhuset, bliver hun inviteret ind på Formandens forværelse, hvor hun mødes med Overborgmesteren og rådhusets repræsentanter - tidligere var det formandens opgave at tage i mod. Her skriver hendes Majestæt i gæstebogen foran busten af L. N. Hvidt.