Duetårnet

  • ""
  • ""
  • ""
Duetårnet er placeret ud til H C Andersens Boulevard.

Duetårnet er placeret ud til HC Andersens Boulevard. På tårnets ydersside er der bygget nogle karaktæristiske trin, hvor duerne kan sidde. Duetårnet er et slankt tårn som, hvis man ser godt efter i virkeligheden er et af seks tårne, der står symetrisk overfor hinanden. Selve dueslaget ligger i den trekantede form under tårnet og danner overgangen mellem for- og baghus. I dueslaget boede 100 til 200 duer (2014).

Duernes formål var før i tiden at varsle, hvis der opstod brand. København har mistet ikke mindre end fire rådhuse til ildebrand, og derfor blev duerne placeret i tårnet; en løsning der også blev brugt på slotte i gamle dage. I øvrigt siges der, at rådhuset brænder, hvis duerne forsvinder fra tårnet.

Rådhusforvalter Nyrop, der var i familie med arkitekt Martin Nyrop, passede selv duerne. Han boede i parterreetagen på rådhuset og kunne gå direkte ud i Rådhushaven fra sin bolig, hvor han fodrede duerne til glæde for havens besøgende. Duerne var populære. I Rådhusgården blev der gjort plads til flere duer, da folk kom med duer som gaver. De første slags duer var hvide, men man fandt hurtigt ud af, at de ikke "orkede" at flyve op i duetårnet igen, og så blev de skiftet ud med grå spanske klippeduer. 

Pleje af duerne

Et kuld duer fik lov til at leve i fire år. De var ringmærkede og blev vaccineret en gang om året. Desuden fik de en dråbe på brystet, der holdte dem fri for skadedyr.

I løbet af 2008 og 2009 var det i to omgange fremme at spare duerne væk. Efter en del debat i medierne blev der igangsat en større søgning i arkiverne. Man søgte efter et notat, hvori Martin Nyrop fastslår, at Rådhusduerne aldrig må forlade rådhuset. Notatet er nævnt i en bog af maleren og forfatteren Tuxen. Under "due-slaget" udtalte adskillige politikere på rådhuset og byhistorikere sig. I dagbladet Politikken blev der afholdt afstemning, hvor 68 procent var for duernes bevarelse.

Duerne i duetårnet er blevet sammenlignet med Ravnene i London Towers. Det endelige resultat, selvom notatet aldrig er fundet, blev at duerne fik lov at blive. 

I oktober 2009 blev 100 duer sendt til Åbenrå i Sønderjylland imens dueslaget blev sat i stand med nyt gulv, sand, vandbeholder på 300 liter, en hejs og en fodermaskine. Der blev desuden sat vægge op, over redekasserne. På denne måde fik Rådhusservice bragt arbejdsforholdene for pasning af duerne i orden, og København fik lov at beholde duerne i Duetårnet. Alle troede, at alt var i bedste orden, men i 2014 fik duerne desværre "papegøjesyge" - og historien endte desværre med, at duerne blev aflivet.
 


Duemiddag:
Det var op til 1980'erne tradition, at spise duerne ved årets første borgermøde.