Borgertrappen

  • Billede: Bredt udsnit af Borgertrappen, der leder op mod døren til Borgerrepræsentationssalen.
  • Billede: København set fra landsiden via Vesterbrogade ind mod byen anno 1587.
  • Billede: København set fra søsiden anno 1611. Her fremstår byen lille, med flere kirkespir og store krigsskibe i havnen.
  • Billede: Borgertrappens udskæringer fortæller om tilblivelsen af Rådhustårnet. Her ses først byens tre tårne, arkitekten Martin Nyrop og at det første spadestik tages.
  • Billede: Døren ind til Borgerrepræsentationssalen, hvor der rundt om er malet en stor fresco af Københavns tredje rådhus. Ovenover døren står en våbenbærer med sværd der beskytter salen.
Borgertrappen fører til borgerrepræsentationens mødesal.

Borgertrappen vender ud til Vestre Voldgade mod nordøst på rådhusets mørke side. Gelænderet er af eg og teak med udskæringer. Motiverne bygger på en folkevise, der handler om at bygge et hus. Det nederste relief viser de tre ældste kirketårne i det gamle København indenfor voldene, som er Vor Frue, Skt. Petri, og Nicolai. På relieffet ses også konduktør Emil Jørgensen, der hjalp arkitekt Martin Nyrop med at tegne rådhuset.

På reliefftet følger herefter opførelsen af et nyt tårn - rådhustårnet - derefter viser relieffet ham, der graver ud, støber fundament osv. Til sidst ser vi tagdækkeren skue ud over byen i den øverste udskæring. Der er altså tale om håndværkerenes egen fortælling af byggeriet af Danmarks højeste bygningsværk; Borgernes tårn, der samler alle og hæver sig over konger og adelsmagtens tårne.

På 2. sal er der freskomalerier af København i 1587 og 1611 set fra henholdsvis hav og landsiden. På højre væg ses nuværende Vesterbrogade som en grusvej, der snoer sig frem mod Vesterport.

Fresken maleriet omkring døren til BR-salen viser Københavns tredje rådhus. Våbenbæreren er hentet fra byvåbnet fra 1659, står som symbolsk beskytter for borgerrepræsentationens mødesal.

 

Ønsker du at høre mere om husets historie og brug? Book en rundvisning her.