Borgertrappen

  • ""
  • ""
  • ""
  • ""
  • ""
  • ""
  • ""
  • ""
  • ""
Borgertrappen fører til borgerrepræsentationens mødesal.

Borgertrappen vender ud til Vestre Voldgade mod nordøst på rådhusets mørke side. Gelænderet er af eg og teak med udskæringer. Motiverne bygger på en folkevise der handler om at bygge et hus. Det nederste relief viser de tre ældste kirketårne i det gamle København indenforen voldene. Her ses tårnene af Vor Frue, Skt. Petri, og Nicolai rejse sig over byens tage, derefter følger konduktør Emil Jørgensen der hjalp arkitekt Martin Nyrop med at tegne rådhuset. Her bygges et nyt tårn - rådhustårnet - derefter følger ham dergraver ud, støber fundament osv. Til sidst ser vi tagdækkeren skue ud over byen i den øverste udskæring. Det her er håndværkerenes egen fortælling om byggeriet af Danmarks højeste bygningsværk; Borgernes tårn der samler alle og hæver sig over konger og adelsmagtens tårne.

På 2. sal er der freskomalerier af København i 1587 og 1611 set fra henholdsvis hav og landsiden. På højre væg ses nuværende Vesterbrogade  som en grusvej der snoer sig frem mod Vesterport.

Fresken omkring døren til BR-salen viser Københavns 3. rådhus. Våbenbæreren, hentet fra byvåbnet af 1659, står som symbolsk beskytter for borgerrepræsentationens mødesal.

Da Rådhuset stod færdigt 1905 var trappen formand Herman Triers vej til kontoret og borgerrepræsentanternes vej til sekretariatet eller møderne i udvalgsværelserne eller i borgersalen.