Borgersalen

  • Billede: Borgersalen set fra højre side.
  • Billede: Baldakinen over formandsstolen med en tekstil, der forestiller "Byens træ" flankeret af to paradesværd på væggen.
  • Billede: Borgersalen set fra modsatte side. Her ses de 55 pladser samt baldakinen hvor blandt andre Overborgmesteren sidder.
  • Billede: Lamperne der er inspireret af Sennepsurten i loftet er ligesom resten af Rådhusets mange detaljer, tegnet af Arkitekt Martin Nyrop
  • Billede: "Retfærd Raadets Ære" står der på skranken foran formandens plads; hvilket nok kobler sig på den daværende konge Christian IX valgsprog: "Med Gud for ære og ret"
Borgersalens fulde navn er Borgrepræsentationens forhandlings sal. Møderne afholdes cirka hver anden torsdag fra august til juni.

Den mest fremtrædende udsmykning i borgersalen er baldakinen over formandsstolen med en tekstil, der forestiller "Byens træ" flankeret af to paradesværd på væggen. Siden 1998 har overborgmesteren siddet som ordstyrer på formandens stol, når der er møde. På pulten foran formanden står der: "Retfærd Raadet Ære". Til højre for formanden sidder lederen af Borgerrepræsentationens Sekretariat og til venstre Økonomidirektøren. 

Borgerrepræsentationen har 55 repræsentanter, som bliver valgt for en fire års periode.

Bag medlemmernes pladser er der to loger. Den højre til byens embedsmænd. Den venstre loge er til borgerrepræsentanternes særlige gæster. 

Tilhørerlogen med plads til cirka 90 tilhørere ligger på galleriet sammen med presselogen. Møderne streames på nettet, så der er ikke mange tilskuere til møderne.

Lamperne der er inspireret af Sennepsurten i loftet er ligesom resten af Rådhusets mange detaljer, tegnet af Arkitekt Martin Nyrop.

Det første borgermøde på Københavns (ny) rådhus fandt sted den 12. januar 1903, cirka 2 år inden indvielsen. Til dette første møde brugte man Rådhushallen, men siden er borgermøderne blevet afholdt i Borgersalen. 1905 begyndte Borgermøderne klokken 18.30 om aftenen og varede nogen gange til klokken 5-6 om morgenen. Man forhandlede på stedet og tilhørerpladserne var fyldt med publikummer, der ville høre afgørelser der måske faldt så sent som klokken tre om natten. Ved kommunalreformen 1998 fik man indført udvalgstyre, hvilket betyder at mange af forhandlingerne er afgjort inden borgermøderne begynder.


Ordsprog: "Retfærd Raadets Ære" står der på skranken foran formandens plads; hvilket nok kobler sig på den daværende konge Christian IX valgsprog: "Med Gud for ære og ret"

Sværdene: På hver side af baldakinen hænger et paradesværd. De to ceremonielle sværd blev båret når byfogden gik til ting ved lindetræet. Sværdene er orginale og blev hentet ud fra Nationalmuseet af Martin Nyrop.

Elskerindelogen: Vi kalder gæstelogen "elskerindelogen". Indtil 1909 var der kun mandlige borgerrepræsentanter, som ville imponere damerne fra talerstolen. 

Byens træ: På tæppet inde bag baldakinen ser vi en udgave af byens træ. Historien fortæller, at når byrådet holdt ting i byen på tingstedet, samledes byrådet under det store lindetræ. På tæppet i Borgersalen er det dog ikke et lindetræ, men en bornholmsk røn man samles om. Når det er rønnen der er valgt, fremfor lindetræet, skyldes det sandsynligvis, at man i samtiden var begyndt med et projekt, hvor man ønskede at udbrede den bornholmske røn til især storbyerne. Ved hovedporten i indgangen, kan man se et kridtstensrelief, skabt af kunstnerinden Agnes Slott-Møller med navnet "Byens ældste råd", hvor rådet ses samlet under lindetræet. Huset er desuden klædt i lindblade.

Baldakinen: Baldakinen er et minde om de tider, hvor man afholdte møde under åben himmel i det fri. Da man  begyndte at føre protokol og gik fra ordet til skriftsproget måtte skriveren beskyttes.

Mus: Der er mus i Borgersalen - de danser på bordene når "katten" er ude. Musene er skåret i panelerne der flankerer indgangene til salen.

 

Ønsker du at høre mere om husets historie og brug? Book en rundvisning her.