Borgerrepræsentationen

  • Billede: Borgersalen set fra højre side.
Hvordan De 32 Mænd blev til Borgerrepræsentationen.

Da Enevælden blev indført 1660 oprettede man et borgerråd i København, der gik under navnet "De 32 Mænds råd". Dette råd var foreløberen for Borgerrepræsentationen, som blev etableret i forbindelse Københavns selvstyre 1840. Navnet Borgerrepræsentation tog man fra Paris' rådhus og understregede dermed den franske revolutions idealer om frihed, lighed og broderskab; borgerskabets nye idealer. Den 21. marts 1848 gik Folketoget igennem København, hvor borgerne krævede Enevældens ophør. Optoget var ført an af Borgerrepræsentationens formand Lauritz Nicolai Hvidt, som var med til at skrive Grundloven.

På dette tidspunkt sad byens styre i Råd- og Domhuset på Nytorv (Københavns 5. rådhus). 1903 flyttede Magistraten og Borgerrepræsentationen ind og afholdte det første borgermøde i Rådhushallen den 12. januar. Borgerrepræsentationen fik flere medlemmer, først 42 og i takt med byens udvidelse med blandt andet Vanløse og Brønshøj kom antallet op på de nuværende 55.

I 1938 blev Borgerrepræsentationen overdraget beslutningskompetencen og man introducerede en helt ny funktion for bystyret; Overborgmesteren.

Siden 1998 er Overborgmesteren også fungererende formand og ordstyrer under borgermøderne. Der er seks udvalgsformænd, i daglig tale borgmestre. Borgmestrene har egne kontorer men sidder blandt borgerrepræsentationens 55 medlemmer til møderne. Øvrige medlemmer af borgerrepræsentationen, har ikke egne kontorer på Rådhuset men serviceres fra Borgerrepræsentationens sekretariat.

Ønsker du at høre mere om husets historie og brug? Book en rundvisning her.