Anders Jensen Bundgaard

  • Billede: to billeder i et. På det lille billede ses et portrætfoto af Bundgaard, på det andet ses han igang med arbejdet på Gefionspringvandet
Anders Bundgaard har blandt andet lavet de mange granithoveder som udsmykker Rådhuset.

Født 7. august 1864, Ersted, Aarestrup, døde i København 19. september 1937.

Anders Bundgaard gik på Kunstakademiet 1885-1887 og har arbejdet hos Stephan Sinding.

Anders Bundgaard har blandt andet lavet de mange granithoveder som udsmykker Rådhuset og som er med til at fortælle historien om alle dem der deltog i byggeriet, fra "Fløjtekarl", "Smeden" til Murermester Rasmussen - og i øvrigt også et selvportræt. Arkitekt Martin Nyrop har brugt hovederne flittigt og på en måde som vækker associatoner til middelalderen. Der er en vis lune bag placeringen af Beethoven i Rådhushallen - han har overblik over scenen men kan også lægge det døve øre til.
Udvendigt finder man både lindormene der ligger i gården og venter på at visdommen forsvinder (i borgersalen) så de kan føje spot til skade. Der ses relieffer af danske planter, en kat der skyder ryg, hunde der vogter, hver vindretning får et ansigt, man ser de råbende kællinger fra markedspladsen, den ene med en mønt, den anden med en tudse i munden; der er mange detaljer at se overalt. Det må have været en fantastisk sjov opgave for Bundgaard at være med til at dekorere Rådhuset sammen med Nyrop.

Ud over udsmykningerne på Rådhuset har Anders Bundgaard også udsmykket Christiansborg 1907-1908. Blandt hans hovedarbejder finder vi Gefionspringvandet (1907, læs mere nedenfor) og Cimbrertyren i Aalborg (1937). Mange gipsmodeller står i Thingbæk Kalkminer ved Rebild bakker.

Gefionspringvandet fra 1907-1908

Myten fortæller, at den svenske sagnkonge Gylfe gav gudinden Gefion lov at beholde det land, hun i løbet af en nat kunne pløje ud af Sverige.
Gefion forvandlede sine fire jættesønner til okser og pløjede derefter på en nat et område som senere kaldtes Sjælland. Området blev kastet i havet mellem Fyn og Sverige hullet hun efterlod blev til søen Vänern.