Anden sal

  • Billede: Festsalens mest markante udsmykning er baldakinen midt i salen. To Dannebrog flankerer stolene under Danmarkstæppet, dekoreret med rigsvåbnets tre løver og byvåbnet med en borgerkrone.
Rådhusets anden sal rummer flere repræsentative lokaler.

I forhuset, på anden sal, ligger kommunens repræsentative lokaler; Festsalen, Magistratsalen, Gobelinværelset og Borgersalen. Her finder man også Rådhusbiblioteket, Udvalgsværelse C, Formandens kontor og Borgerrepræsentationens sekretariat. 

Adgang til etagen sker fra Præsidenttrappen eller ad Borgertrappen. Skal man til Borgersalen benyttes Borgertrappen og til Festsalen Præsidentrappen.

I forhuset ud til HC Andersens Boulevard, finder man Overborgmesteren og sekretariatet.  Fra 1998 er Overborgmesteren også formand. De to kontorer ligger overfor hinanden på hver side af Rådhushallen. Her ligger også Rådhusbiblioteket samt Udvalgsværelse C (Borgerrepræsentationens særlige udvalgsværelse). Fra anden sal er der udsigt fra Søjlegangen til Rådhushallen.

I mellembygningen, på anden sal, ligger Borgersalen

I baghuset, på anden sal, ud til Vester Voldgade, finder man Borgerrepræsentationens sekretariat samt Udvalgsværelse B og Borgerrepræsentationen læseværelse. I baghuset, ud til H. C. Andersens Boulevard sidder Økonomidirektøren. 

Overborgemesteren overtog efter Overpræsidenten 1938. Oprindelig styrede Formanden møderne i Borgersalen og Overpræsidenten modtog gæsterne i Festsalen.

De mange rum på anden sal er rigt udsmykkede. Borger- og Præsidenttrappens trin der fører til anden sal skulle være inspirerede fra Firenze. I Festsalen kredser dekorationerne meget om byens historie - det gælder hele bygningen - men fokus her er blandt andet Stormen på København 1659 og de Københavnske Privilegier, Købstads- og borgerrettigheder, den transatlantiske handel.


Borgeren: Efter Stormen 1659 var overstået, opnåede Københavns borgere i 1661 særlige privilegier. i denne forbindelse gav kongen, København et nyt byvåben.

I byvåbnet står en borger i porten med et sværd, som symbol på at han forsvarer byen. Det er en af de udsmykninger som går igen på Rådhuset, dels i Borgertrappen på 2. sal, på formandens kontor og i loftet i Festsalen.

Nebelong: En særlig tradition til Borgerrepræsentationens åbningsmiddag, er at bestille "en Nebelong"; en dobbelt cognac.

 

Ønsker du at høre mere om husets historie og brug? Book en rundvisning her.